РИОСВ-Русе ще изпълнява проект в резерватa „Сребърна“

 • Прочетена: 5 пъти

Регионалната инспекция по околната среда и водите е бенефициент по  проект, финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е на обща стойност  898 823.53 лв., от тях 764 000 лв. са от Европейския фонд за развитие, а 134 823,53 лв. съфинансиране от държавния бюджет .  Продължителността на проекта е  37 месеца.

Основните му цели  са възстановяване и поддържане на местообитания, оценени Плана за управление в „неблагоприятно лошо състояние” .  С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на Алувиалните гори с Черна елша (Alnus glutinosa) и Планински ясен (Fraxinus excelsior), и на Крайречните смесени гори от Обикновен дъб (Quercus robur), Бял бряст (Ulmus laevis), Планински ясен (Fraxinus excelsior) и Полски ясен (Fraxinus angustifolia).

Основните мерки са свързани с отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове, лесовъдски дейности, залесяване на площи от 50 – 120 дкa, охранителни мерки и закупуване на специализирана техника.

Проектът е продължение на предходен, реализиран в периода 2009-2012 г. Сега целта е да се извършат възстановяващи дейности и се засеят освободените от инвазивни видове територии.

До края на година ще се проведат процедури, свързани с избор на изпълнители за обследването за нуждите на лесовъдските дейности и доставчици на стоки и услуги. Очаква се първите мерки на терен да започнат в началото на 2019 г., с настъпване на вегетацията.

Продължава...

Празникът на резервата „Сребърна“ събра над 300 души

 • Прочетена: 15 пъти

Над 300 гости посетиха биосферен парк „Сребърна“ за събитието SrebarnaTrailRun на 7 октомври. То беше част от инициативите, посветени на 70-годишнината от обявяването на Сребърна за защитена територия.

В спортното събитие участваха 210 бегачи, включително деца в дистанциите 3, 7, 13 и 21 км. Голяма част от трасетата преминаваха през защитена местност „Пеликаните“ и землищата на селата Сребърна и Ветрен, което изпълни първоначалния замисъл – да се съчетаят здравословният начин на живот с познавателния туризъм и вдъхновението от природата.

За състезателите бяха подготвени брандирани тениски, спортни аксесоари и здравословни храни. Всеки завършил участник получи медал, подготвен специално за събитието. Резултатите от спортната надревара са публикувани на адрес: http://www.race-tracking.com/.

Подготовката наSrebarnaTrailRun започна още в предходния ден за по-рано пристигналите участници. За тях бяха организирани арт-ателиета в Природонаучния музей, беседа с орнитолози, а за децата – интерактивната игра „Открий легендата“ и  пленер на открито.

Базарът със сувенири, здравословни зърнени храни, ядки и др. изделия се състоя през двата почивни дни. Гостите имаха възможност да тестват нови автомобили от утвърдена френска марка.

SrebarnaTrailRun се организира отКлуба по бегови спортове в Русе „Runners of Ruse“, с подкрепата на РИОСВ-Русе и социално отговорни фирми от града и областта. Организаторите са в трескава подготовка за следващото събитие, чиито трасета попадат в защитена местност.

 mg 5178 1 Copy mg 5211 1 Copy IMG 5188 Copy
 mg 5332 1 Copy MG 5254 2 DSC02577 Copy
Продължава...

Раздаването на стартовите пакети за спортното събитие в Сребърна ще започне в събота

 • Прочетена: 4 пъти

Стартовите пакети за участниците в спортното събитие SrebarnaTrailRun ще се раздават още в събота, 6 октомври, от 14 часа, на паркинга на Природонаучния музей в с. Сребърна. Това важи за гостите на събитието, които ще пристигнат ден преди състезанието на 7 октомври (неделя). Те ще имат възможност да посетят Природонаучния музей, да се разходят по туристическите пътеки и да научат любопитни факти за защитената територия от орнитолози. За децата са предвидени арт-работилнички и игри.

Регистрацията, раздаването на пакети и техническата конференция ще се проведат на 7 октомври (неделя) след 9.00 часа. Състезанието за дистанциите 3, 7, 13 и 21 км ще започне в 11.00 часа пред музея.

Организаторите от Клуба по бегови спортове в Русе „Runners of Ruse“ са подготвили стартови пакети, съдържащи дрехи и аксесоари за бягане, изработени специално за състезанието, и здравословни храни. Всеки завършил участик ще получи медал с неповторим дизайн, изработен специално за събитието.

Над 200 участници от цялата страна и Румъния се очакват за първото по рода си любителско състезание по бягане в биосферен парк „Сребърна“. Клубът за бегови спортове организира това събитие съвместно с екоинспекцията, с подкрепата на социално отговорни фирми от Русе и областта. Идеята е да се разпространят добри практики за активен, здравословен и екологичен начин на живот, като същевременопопуляризират защитената територия и възможностите за екотуризъм.

Актуална информация във връзка с провеждането на SrebarnaTrailRunсе публикува в социалната мрежа на адрес: https://www.facebook.com/events/304009466826162/.

Продължава...

Ранен щъркел в Силистренска област е изпратен в спасителен център

 • Прочетена: 4 пъти

Екземпляр от вида бял щъркел (Ciconiaciconia) е изпратен в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора, в края на миналата седмица. Птицата е намерена в землището на с. Зарица (област Силистра), пострадала от токов удар. Приютена е от жител на селото, който се погрижил за нея. Експерти по биологично разнообразие са извършили контролна проверка на място и са преценили, че птицата има нужда от специализирани грижи. Ветеринарните лекари от центъра ще преценят дали щъркелът има шансове за пълно оздравяване и присъединяване към ято мигриращи птици.

Експерти на РИОСВ-Русе напомнят, че при намиране на животни в безпомощно състояние, е необходимо незабавно да уведомят екоинспецията или регионалните дирекции по горите за предприемане на мерки по компетентност. Не желателно да се оказва помощ или да се правят опити за отглеждане,тъй като това води до опитомяване и загуба на инстинкти. Съгласно Закона за биологичното разнообразие се забранява отглеждането, притежаването и предлагането за продажба на взети от природата екземпляри, като глобата за физически лица е от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

От началото на лятото, в РИОСВ-Русе са постъпили сигнали за 10 пострадали щъркели. Всички са изпратени в спасителен център.

Продължава...

Над 200 участници от България и Румъния ще се включат в събитие в биосферен парк „Сребърна“

 • Прочетена: 3 пъти

Над 200 души от цяла България и съседна Румъния са заявили участие в спортното събитие SrebarnaTrailRun 2018, което ще се проведе на 7 октомври (неделя), на територията на  биосферен парк „Сребърна“. Това сочат данните от предварителните регистрации. Организатор на състезанието е  Клубът по бегови спортове в Русе „Runners of Ruse“, с подкрепата на РИОСВ – Русе. Трасетата са с дължина 3, 7, 13 и 21 км и очакват бегачи на възраст от 3 до 60 години.

Спортният празник, посветен на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия ще започне още в съботния ден – на 6 октомври, с опознавателни разходки за наблюдение на птици, арт-ателиета за най-малките участници и гости на събитието в Природонаучния музей, игри и други забавления. Предвижда се двудневен базар на паркинга пред музея в с. Сребърна.

Подобно събитие се организира за пръв път на територията на парка. Идеята на организаторите е да разпространят добри практики за активен, здравословен и екологичен начин на живот, като същевремено се популяризират защитената територия и възможностите за еко-туризъм.

 

Условията за участие и информация за състезанието и съпътстващите прояви ще се публикуват на интернет страниците на Клуба по бегови спортове: https://runnersofruse.com, на екоинспекцията: http://www.riosv-ruse.org/, и в социалните мрежи на адрес: https://www.facebook.com/events/304009466826162/.

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе оцени проектите в националните конкурси за лого и слоган за за биосферен парк „Сребърна“

 • Прочетена: 3 пъти

Експерти на РИОСВ-Русе и гост–оценители разгледаха постъпилите проекти в двата национални конкурса – за графичен знак и рекламен слоган за биосферен парк „Сребърна“. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 12 проекта за лого и 5 - за слоган. В част от конкурсните творби има съчетание на два елемента. Конкурсите са посветени на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO.

Трима автори са излъчени в конкурса за графичен знак (лого) за биосферен парк „Сребърна“. Фаворит на журито е Антония Димитрова - докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, която е разработила три проекта. На второ място е класирано предложението на Диян Джамбазов- графичен дизайнер от Силистра, а на трето - Калина Кузманова от МГ „Академик Кирил Попов“ в Пловдив. В конкурса за рекламен слоган не са излъчени победители.

Авторите на отличените творби за лого ще получат индивидуални награди. РИОСВ-Русе ще представи  трите класирани проекта на  Консултативния комитет за управление на биосферен парк  „Сребърна“, за да бъде избрано едно лого, което да се използва за подготовката на документи, проекти и рекламни материали, свързани със защитената територия.

Списъкът на победителите и част от материалите по представените проекти са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

За отбелязване 70-годишнината на резервата „Сребъна“, РИОСВ-Русе включи защитената територия в обектите за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. На годишнината ще бъде посветено и  спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на 7 октомври в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата.

Продължава...

Победители в националните конкурси на РИОСВ-Русе за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“

 • Прочетена: 2 пъти

Победители в националните конкурси на РИОСВ-Русе за проекти на графичен знак (лого) ирекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

 • Победители в конкурса за проект на графичен знак (лого)

I во място – Антония Димитрова - докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново.

 • II ромясто – Диян Джамбазов- графичен дизайнер, илюстратор, гр. Силистра.
 • III то място - Калина Кузманова - Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив.
 • Победители в конкурса за  проект на  слоган за Биосферен парк „Сребърна“ –

 

НЕ СА ИЗЛЪЧЕНИ

Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди. РИОСВ-Русе ще се свърже с авторите за получаването им. 

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на участниците в конкурсите и им пожелава крепко здраве, успехи и творческо вдъхновение!

Продължава...

Резерватът „Сребърна“ отбелязва 70 години от създаването си

 • Прочетена: 2 пъти

Резерватът „Сребърна“  посреща своята 70-годишнина от обявяването си за защитена територия. На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти територията на езерото Сребърна е обявена за резерват, с което изцяло се забранява преследването, биенето и ловуването на диви птици и други животни през цялата година. През годините защитената територия получава признание от различни межународни научни и природоопазващи организации. Той е влажна зона със световно значение по Рамсарската конвенция, Орнитологично важно място (ОВМ) по критериите на BirdLife International, CORINE място поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Включен е и в списъка на обектите на Световното наследство на UNESCO, както и в програмата „МАВ” (Човекът и биосферата).

Поддържан резерват „Сребърна“ се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици междуЕвропа и Африка („ViaPontica). Езерото е уникалносъс свободно плаващите по повърхността мутръстикови острови, които при движението си променят панорамата му. Животинският свят е многоразнообразен. Броят на установените в резервата и неговите околностивидове е 223. Тук живеят 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения, включени вЧервения европейския списък на глобално застрашените животни и растения, и 149 вида от Червената книга на България. В резервата се срещат 41 вида бозайници, 11 видавлечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби.Най-голямо е разнообразието на птиците. Гордостта на резервата е гнездовата колония на къдроглавияпеликан. През различните сезони в „Сребърна“ се наблюдават блестящ ибис, белоока потапница,малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, тръстиков блатар,синьогушка, мустакат синигер и др.

През 2017 г. Програмата „Човекът и биосферата“ одобри разширение на биосферния парк, с което се изпълниха критериите на Севилската стратегия. Това поставя още по-големи отговорности не само за опазването на биологичното разнообразие, но и за развитието на региона.

За отбелязване годишнината на резервата РИОСВ-Русе включи територията на Сребърна в обектите за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. Обявени са два национални конкурса за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

На годишнината ще бъде посветено и спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на 7 октомври в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата. Идеята на организаторите е да привлекат любители-атлети от региона и съседна Румъния, като същевременно популяризират условията за туризъм и  рекреация на територията на защитената местност.

Продължава...

С две акции експертите на РИОСВ – Русе се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“

 • Прочетена: 2 пъти

Експертите на РИОСВ Русе се включиха в две акции в кампанията „Да изчистим България заедно“ тази година.

На 13 септември доброволци от екоинспекцията заедно с охраната на поддържан резерват „Сребърна“ и служители на кметство с. Сребърна почистиха местата за отдих защитената територия. Терените около туристическата инфраструктура в буферната зона на резервата бяха  по-чисти. Силно замърсени се оказаха местата за спортен риболов, които са в непосредствена близост до селището и към местността Канаричката, по границите на резервата. Множество пластмасови и стъклени, отпадъци от опаковки и консервни кутии  са събрани и извозени до контейнерите.

Голяма част от отпадъците попадат от сушата в езерото Сребърна. Те създават дискомфорт на обитателите на резервата и затрудняват почистването на водните площи.

На 15 септември заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов експерти на РИОСВ Русе и Регионална лаборатория при ИАОС почистиха лесопарк „Липник“.

По-малко количество отпадъци, за разлика от предходната година, когато бяха почиствани същите терени, отчитат експертите. Масово разпространени са отпадъците от стъкло и пластмасови опаковки. Най-фрапиращият боклук, на който се натъкнаха участниците в акцията в парка, бяха автомобилни гуми. Нерегламентирано сметище с битови отпадъци е констатирано в терените около ведомствени почивни станции. РИОСВ – Русе ще установи собствениците и ще даде предписания за почистването им.

Продължава...

Eксперти на РИОСВ – Русе ще почистят туристическите пътеки в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 191 пъти

РИОСВ – Русе ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. На 13 септември от 11 часа доброволци от екоинспекцията заедно с охраната на защитената територия ще почистят от битови отпадъци терените и местата за отдих около туристическата инфраструктура в поддържан резерват „Сребърна“.

Ще бъде приета и работата по почистване на източния и западен противопожарен път от трайна и саморасла растителност. Дейността се извършва всяка година и се финансира от Плана за дейностите в защитената територия.

Тази година „Сребърна“ отбелязва 70-годишнина от обявяването й за защитена територия. Тя е сред 100-те национални туристически обекта в страната. Поддържането на чистотата на достъпните до туристи и любители-риболовци места осигурява комфорт на обитателите и посетителите в резервата.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.