„Ломовете” (НАТУРА 2000, код 0000608, области Русе, Разград и Търговище) – попада в землищата на с. Дряновец, с. Осенец и с. Раковски, община Разград, област Разград; с. Езерче, с. Костанденец и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград; гр.…
Продължава...
„Боблата” (НАТУРА 2000, код 0000180, област Силистра) – попада в землищата на с. Старо село, гр. Тутракан и с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 3216,87 ха. Защитената ще опазва: Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Мизийски гори…
Продължава...
„Суха река” (НАТУРА 2000, код 0000107, области Добрич, Варна и Силистра) – разположена е вземлищата на с. Водица, с. Радево, с. Крумово, с. Засмяно, с. Аксаково, с. Изворско, с. Въглен, с. Новаково, с. Зорница , с. Любен Каравелово и с.…
Продължава...
„Лудогорие – Боблата” (НАТУРА 2000, код 0000171, области Разград и Силистра) – намира се в землищата на с. Прелез и с. Сушево, община Завет, област Разград; с. Бисерци, с. Задруга, гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Събин, с. Севар и с.…
Продължава...
„Лудогорие – Сребърна” (НАТУРА 2000, код 0000169, област Силистра) – намира се в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра; с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с.…
Продължава...
„Лудогорие” (НАТУРА 2000, код 0000168, области Русе, Разград и Силистра) – попада вземлищата на с. Брестовене, Веселец, гр. Завет, с. Иван Шишманово, с. Острово и с. Прелез, община Завет, област Разград; с. Вазово, с. Голям поровец, С. Драгомъж, гр. Исперих,…
Продължава...
„Божкова дупка”(НАТУРА 2000, код 0000605, област Русе) – намира се вземлището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе,с обща площ 1 ха. Защитената зона ще опазва  местообитанията на: Неблагоустроени пещери и видовете - Южен подковонос, Голям подковонос, Maлък подковонос, Дългокрил…
Продължава...
„Мартен – Ряхово” (НАТУРА 2000, код 0000529, области Русе) – попада в землищата на селата Мартен и Сандрово, община Русе, област Русе; с. Ряхово и с. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, с обща площ 1172,74 ха. Предмет на…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.