Зеленоглавите патици са най-многочислената група в среднозимното преброяване на птиците в участъците на РИОСВ-Русе

  • Прочетена: 341 пъти
Най-многочислената група, отчетена от експерти на РИОСВ-Русе при 42-то  среднозимно преброяване на водолюбивите птици тази година, е на зеленоглавата патица. Двата екипа на екоинспекцията са преброили  331 птици от вида в местността „Стълпище“ до гр. Русе, по поречието на река Дунав. 335 екземпляра от същия вид са отчетени в околностите на резервата „Сребърна“.  193 гларуса са набюдавани в русенския участък…
Продължава...

Езерото Сребърна замръзна

  • Прочетена: 494 пъти
В резултат на ниските температури през последните дни езерото Сребърна замръзна. Дебелината на ледената покривка еколо 2-3 см. Все още има малки по площ незамръзнали участъци. Обстановката в резервата е спокойна. В момента в Поддържан резерват „Сребърна“  се наблюдават лебеди, пръснати по незъмръзналите локви. В колонията на къдроглавия пеликан има около 50-60 птици. Експерти на РИОСВ – Русе предупреждават посетителите…
Продължава...

РИОСВ – Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 504 пъти
По повод отбелязването на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, РИОСВ – Русе обявява два регионални конкурса. Първият е за изработване на проекти за пощенска картичка, а втория за GIF-анимация. В първия конкурс могат да участват ученици от прогимназиален етап на обучение (5-7 клас), а в този за анимация – ученици от гимназиален етап (8-12 клас). Желаещите да…
Продължава...

В резервата Сребърна настъпи оживление

  • Прочетена: 515 пъти
В поддържан резерват „Сребърна“ oсвен традиционно зимуващите птици- лебеди и водни кокошки от дни са наблюдавани облитания и почивки на малка група къдроглави пеликани.  През почивните дни част от защитените птици са пренощували на територията на резервата. В момента в колонията и на двете наколни платформи са се установили около 55 птици, а общият брой в езерото е около 80.…
Продължава...

Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“

  • Прочетена: 539 пъти
На работна среща в община Силистра беше учреден Консултативен съвет (КС) за управление и координация на биосферния парк „Сребърна“. Управляващият орган ще  осигурява редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с развитието на биосферния парк. По време на срещата са приети съставът и правилникът на органа. Работната среща се организира съвместно от…
Продължава...

РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха сертификата на биосферен парк „Сребърна“

  • Прочетена: 648 пъти
Представители на РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха днес сертификата на биосферен парк „Сребърна“. Това стана по време на заседание на Националния комитет на Програмата  „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО в Министерството на околната среда и водите. Сертификатите са връчени от председателя на Националния  комитет по Програмата за България - проф. Владимир Владимиров. Решението за обявяване на четирите защитени територии „Сребърна“,…
Продължава...

Възстановени са участъци от противопожарния път в резервата Сребърна

  • Прочетена: 597 пъти
Възстановени са 411 м2  нарушени участъци от  западния противопожарен път към Поддържан резерват  „Сребърна“. Днес заседава комисия от представители на инспекцията и строителната фирма за приемане на  ремонтните дейности. Възстановяването на противопожарните пътища, попадащи в буферната зона на резервата, се извършва периодично, тъй като валежи отмиват част от трошенокаменната настилка. Пътят е изграден през 2003 г. за осигуряване на достъп…
Продължава...

Нова платформа правят в гнездилището на пеликаните в „Сребърна“

  • Прочетена: 635 пъти
Нова наколна платформа ще бъде изградена в гнездилището на къдроглавия пеликан в поддържания резерват „Сребърна“. Решението взе комисия от представители на РИОСВ –  Русе и на фондация „Льо Балкан“, която работи по утвърдена програма за дейностите в колонията на защитения вид. Целта е дървените платформи да създадат условия за спокойно протичане на гнездовия период при пеликаните и да ги предпази…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.