Logo
Печат на тази страница

Изготвен е проектът на Плана за управление на Резерват „Бели Лом”

Във връзка с изпълнение на договор ОПОС-22-УПРР/30.04.2014 г. с предмет „Разработване на планове за управление на резерват "Бели Лом" и ЗМ "Ломия", включително и изработване на специализирана карта”, сключен в рамките на изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, екип на „П-Юнайтед”ООД е разработил проект на ПУ на Р „Бели Лом”. Текстът можете да видите тук.

Цялата налична информация и приложенията са на разположение в РИОСВ-Русе. За справка можете да се обръщате към ръководителя на проекта г-жа Светлана Иванова. Телефонът за контакт е  082/820 778.

Общественото обсъждане на Плана за управление на Резерват „Бели Лом” ще се проведе на 8.12.2014 г., от 10.00 часа, в залата на Кметство с. Кривня, в с. Кривня, ул. „Александър Стамболийски” № 44.

 

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.