Logo
Печат на тази страница

Конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура №BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”,

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на картичка на водоплаващите птици, които могат да се наблюдават по поречието на река Дунав.

Условията на конкурса можете да изтеглите от тук

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.