Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

990

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

982

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1165

Българска академия на науките

913

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1481

Областна администрация Силистра

5162

Община Силистра

4465

Обединен детски комплекс Силистра

965

БлуЛинк – информационна мрежа

878

WWF България

916

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

873

Българско дружество за защита на птиците

1028

Национална комисия за ЮНЕСКО

1091

Рамсарска конвенция

891

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.