Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

893

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

891

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1086

Българска академия на науките

817

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1374

Областна администрация Силистра

5071

Община Силистра

4380

Обединен детски комплекс Силистра

884

БлуЛинк – информационна мрежа

793

WWF България

821

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

779

Българско дружество за защита на птиците

936

Национална комисия за ЮНЕСКО

995

Рамсарска конвенция

809

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.