Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1482

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1475

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1611

Българска академия на науките

1399

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1935

Областна администрация Силистра

5623

Община Силистра

4930

Обединен детски комплекс Силистра

1419

БлуЛинк – информационна мрежа

1348

WWF България

1388

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1319

Българско дружество за защита на птиците

1480

Национална комисия за ЮНЕСКО

1721

Рамсарска конвенция

1349

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.