Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1510

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1503

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1638

Българска академия на науките

1428

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1967

Областна администрация Силистра

5659

Община Силистра

4960

Обединен детски комплекс Силистра

1446

БлуЛинк – информационна мрежа

1380

WWF България

1415

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1346

Българско дружество за защита на птиците

1513

Национална комисия за ЮНЕСКО

1746

Рамсарска конвенция

1377

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.