Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1236

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1234

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1379

Българска академия на науките

1165

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1688

Областна администрация Силистра

5390

Община Силистра

4689

Обединен детски комплекс Силистра

1190

БлуЛинк – информационна мрежа

1117

WWF България

1154

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1094

Българско дружество за защита на птиците

1244

Национална комисия за ЮНЕСКО

1307

Рамсарска конвенция

1117

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.