Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1353

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1344

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1484

Българска академия на науките

1273

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1800

Областна администрация Силистра

5494

Община Силистра

4798

Обединен детски комплекс Силистра

1299

БлуЛинк – информационна мрежа

1220

WWF България

1261

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1202

Българско дружество за защита на птиците

1350

Национална комисия за ЮНЕСКО

1417

Рамсарска конвенция

1224

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.