Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1053

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1046

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1221

Българска академия на науките

977

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1536

Областна администрация Силистра

5220

Община Силистра

4522

Обединен детски комплекс Силистра

1021

БлуЛинк – информационна мрежа

941

WWF България

979

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

931

Българско дружество за защита на птиците

1086

Национална комисия за ЮНЕСКО

1151

Рамсарска конвенция

948

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.