Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

1425

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

1417

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1553

Българска академия на науките

1342

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1874

Областна администрация Силистра

5564

Община Силистра

4869

Обединен детски комплекс Силистра

1366

БлуЛинк – информационна мрежа

1289

WWF България

1331

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

1268

Българско дружество за защита на птиците

1424

Национална комисия за ЮНЕСКО

1489

Рамсарска конвенция

1294

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.