Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите

928

Изпълнителна агенция по околната среда и водите

921

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

1113

Българска академия на науките

851

Институт по биологично разнообразие е екосистеми изследвания

1420

Областна администрация Силистра

5102

Община Силистра

4408

Обединен детски комплекс Силистра

912

БлуЛинк – информационна мрежа

821

WWF България

849

Българска фондация биоразнообразие (БФБ)

813

Българско дружество за защита на птиците

971

Национална комисия за ЮНЕСКО

1029

Рамсарска конвенция

836

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.