Обявени са конкурсите в кампанията „За чиста околна среда“ за тази година

 • Прочетена: 238 пъти

Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други. Кампанията е с бюджет 3, 5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 16 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 13 април. Максималният размер на финансирането на общините е 10 000 лв. на проект, а за училищата и детските градини е 5000 лв.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. Важно е участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд, като гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото от тях.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе помогнаха на бедстващи животни

 • Прочетена: 239 пъти

Експерти  от РИОСВ-Русе участваха в четири акции за спасяване на животни в беда.  Сред тях са защитените от закона  бял щъркел, хвойнов дрозд и прилепи от вида ръждив вечерник.  Намерен бе дом и за  един  изгубен декоративен гълъб.

Сигнал за млад екземпляр от вида бял щъркел бе подаден от жител на с. Суходол, Силистренско. Птицата е била в добро видимо състояние и най-вероятно в началото на миграцията не е била укрепнала.  Щъркелът е изпратен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Пак там са настанени 12 прилепа от вида ръждив вечерник, за които е получен сигнал от Силистра. Специалистите ще положат грижа за тях, тъй като при събуждането от зимен сън има опасност да не оцелеят при липса на храна през зимата. За хвойнов дрозд са сигнализирали жители на Русе. Птицата е намерена в двора на военна сграда  в града. Екземплярът е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Изпратен e за лечение в Стара Загора.

Декоративен гълъб от вида Русенски мъсърлия намери подслон при грижовен гълъбар. Чрез социалните мрежи експертите от РИОСВ-Русе намериха дом на красивата птица.

През последните 5-6 години се наблюдава ангажираност на гражданите за спасяване на животински видове, предимно птици. В случаите на намерени  птици, бозайници, земноводни или влечуги експертите на РИОСВ-Русе определят видовата му принадлежност и природозащитен статус. Бедстващият екземпляр  се изпраща до спасителния център в Стара Загора, а здравите животни се освобождават в природата. Когато бъде намерено бедстващо животно, трябва да се подаде сигнал в екоинспекцията. 

Повече за това какво да направим, когато намерим животно в беда.

Продължава...

Зеленоглавите патици са най-многочислената група в среднозимното преброяване на птиците в участъците на РИОСВ-Русе

 • Прочетена: 154 пъти

Най-многочислената група, отчетена от експерти на РИОСВ-Русе при 42-то  среднозимно преброяване на водолюбивите птици тази година, е на зеленоглавата патица. Двата екипа на екоинспекцията са преброили  331 птици от вида в местността „Стълпище“ до гр. Русе, по поречието на река Дунав. 335 екземпляра от същия вид са отчетени в околностите на резервата „Сребърна“.  193 гларуса са набюдавани в русенския участък на река Дунав. В района на „Стълпище“ е забялязан морски орел, който ловува по дунавските острови. Също там е наблюдавана колония от вида голям корморан.  В района на рибарниците край Басарбово са преброени около 40 сиви чапли, ползващи рибарниците като хранителна база.

В района на Поддържан резерват „Сребърна“ са преброени 166 птици от вида зимно бърне, 95 неми лебеда и 73 къдроглави пеликана.

Тази година поради по-топлото време в началото на януари не са установени огромни струпвания на диви гъски, характерни за предходни години. Благоприятните метеорологични условия са причина размножителният период на къдроглавия пеликан да започне месец по-рано. 

Продължава...

Езерото Сребърна замръзна

 • Прочетена: 243 пъти

В резултат на ниските температури през последните дни езерото Сребърна замръзна. Дебелината на ледената покривка еколо 2-3 см. Все още има малки по площ незамръзнали участъци.

Обстановката в резервата е спокойна. В момента в Поддържан резерват „Сребърна“  се наблюдават лебеди, пръснати по незъмръзналите локви. В колонията на къдроглавия пеликан има около 50-60 птици.

Експерти на РИОСВ – Русе предупреждават посетителите на резервата да не предприемат ходене по леда или практикуване на риболов, за да се избегнат нежелателни инциденти. 

Продължава...

Конкурси на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони за проекти на пощенска картичка и GIF-анимация

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2018 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява

 конкурси за изработване на:

 • проект на пощенска картичка за влажна зона от територията на РИОСВ-Русе  за учениците от прогимназиален етап на обучение (5-7 клас);
 • проект за изработка на GIF- анимация за ученици от гимнациален етап на обучение.
 • I.Общи условия:
 • Конкурсите са предназначени за ученици от учебните заведения от областите Русе, Разград и Силистра;

Конкурсите целят да провокират интереса на младите хора, да потърсят информация за  влажните зони, предостявяните екосистемни услуги, значението им за намаляване на риска от бедствия, биологичното им разнообразие и др.

 • Няма ограничение за използваните материали,  техника и софтуер;
 • Изображенията за изработка на  GIF анимацията да са с добра резолюция и да са минимум 6 бр. Проектите да се изпращат по е-поща или записани на технически носител.
 •     Проектите  да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, възраст, учебно заведение/школа,  адрес за кореспонденция;
 • Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 2 февруари 2018 г
 • Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители;
 • Критерии за оценка: художествена и информационна стойност, креативност, практическа приложимост;
 • Обявяване на резултатите и награждаване: 7 февруари 2018 г.
 • Награден фонд: Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди.
 • При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че творбите им ще бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали на инспекцията;
 • Най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страниците на РИОСВ-Русе.
 • Адрес за кореспонденция: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,

е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,  за конкурса. За допълнителна информация можете да се обръщате на тел.: 082/ 820 772.

 1. Специфични условия

Авторите да фокусират вниманието си върху влажните зони от територията на РИОСВ-Русе – защитените местности – „Остров Батин“, „Рибарници Мечка“, „Калимок-Бръшлен“, „Комплекс Алеко – Телика“.

Информация за влажните зони може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/zashtiteni-teritorii/informatziya-za-zt-na-teritoriyata-na-riosv/27-zashtiteni-mestnosti.html.

 • запроекта на пощенска картичка за влажна зона:

-          авторите на проектите са свободни в избора на техника. Могат да бъдат използвани рисунки или снимки, както и всички официални  лога;

-          проектите могат да се представят на хартиен носител или да се изпратят по е-поща.

 • за проекта за изработка на GIF- анимация:

- да са в размер не по-мълък от 600 х 600 (px)пиксела;

- тесктовата част да съдържа любопитна информация, послание или др., свързана с характеристиките на влажната зона. Може да бъде записана върху снимките, ако използваният софтуер не позволава това.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурсите!

Продължава...

РИОСВ – Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

 • Прочетена: 258 пъти

По повод отбелязването на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, РИОСВ – Русе обявява два регионални конкурса. Първият е за изработване на проекти за пощенска картичка, а втория за GIF-анимация. В първия конкурс могат да участват ученици от прогимназиален етап на обучение (5-7 клас), а в този за анимация – ученици от гимназиален етап (8-12 клас). Желаещите да участват трябва да се фокусират върху влажните зони на територията на РИОСВ – Русе - „Остров Батин“, „Рибарници Мечка“, „Калимок – Бръшлен“ и „Комплекс Алеко – Телика“.

Целта на конкурсите е да провокират интереса на младите хора към тези специфични защитени територии, които имат голямо значение за намаляване на риска от бедствия, биологичното разнообразие и възможностите за развитие, които предоставят. Проектите трябва да имат  художествена и информационна стойност, както и практическа приложимост. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди, а най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страницата на РИОСВ – Русе.

Проектите, придружени с информация за авторите трябва да се изпратят в инспекцията до 2 февруари 2018 г. Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени на 7 февруари 2018 г. на интернет страницата на РИОСВ – Русе.

Допълнителна информация за конкурсите е публикувана на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой, през цялата година или сезонно. Водата е основният фактор. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи. В естествените влажни зони се срещат редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата катовъзстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води.

На контролираната от РИОСВ – Русе територия значимите влажните зони се намират по поречието на река Дунав и река Янтра. За опазване на ценните видове на флората и фауната голяма част от тях са обявени за защитени местности. По важните значими зони са – „Рибарници Мечка, Остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика”, ЗМ „Калимок-Бръшлен”,ЗМ „Остров Пожарево”, ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” и Поддържан резерват „Сребърна”.

Продължава...

В резервата Сребърна настъпи оживление

 • Прочетена: 276 пъти

В поддържан резерват „Сребърна“ oсвен традиционно зимуващите птици- лебеди и водни кокошки от дни са наблюдавани облитания и почивки на малка група къдроглави пеликани.  През почивните дни част от защитените птици са пренощували на територията на резервата.

В момента в колонията и на двете наколни платформи са се установили около 55 птици, а общият брой в езерото е около 80. По данни от системата за видеонаблюдение пеликаните в колонията са със силно зачервени гуши. Птиците събират тръстиков материал за изграждане на гнезда, което е  знак  за началото на размножителния им период.

Топлото време за сезона е причина първата група пеликани да пристигнат по-рано. Нормалният гнездови период в колонията започва от  края на януари до първата деседневка на февруари. Експертите се надяват на добри метеорогични условия, тъй като птиците ползват езерото Сребърна за хранителна база. Замръзването на водните площи в резервата би принудило птиците да търсят храна във водоемите по река Дунав.

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици.

Продължава...

Учреден е управляващ орган на биосферен парк „Сребърна“

 • Прочетена: 299 пъти

На работна среща в община Силистра беше учреден Консултативен съвет (КС) за управление и координация на биосферния парк „Сребърна“. Управляващият орган ще  осигурява редовна комуникация, ефективно сътрудничество и участие на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с развитието на биосферния парк. По време на срещата са приети съставът и правилникът на органа.

Работната среща се организира съвместно от РИОСВ – Русе и община Силистра. Участие в нея взеха представители на държавни и общински учреждения, кметове на населени места от община Силистра, културни институти, училища, НПО, представители на бизнеса, които са част от състава на Консултативния съвет.

По-рано експерти на РИОСВ – Русе представиха концепцията за биосферните паркове и идеите за развитието на биосферен парк „Сребърна“ пред жители на с. Сребърна.

Провеждането на срещи с местното население и институциите за популяризиране на биосферните паркове на ЮНЕСКО от нов тип,  заедно с учредяването на орган за управление и координация, са първите необходими стъпки за въвличане на по-широк кръг участници в развитието на региона. Предстоят активни дейности по създаване на нов туристически продукт, избор на защитен знак  на биосферния парк, критерии за използването му, търсене на възможности за финансиране  и др.

Процедурата по привеждане на биосферен парк „Сребърна“ в съответствие с новите предизвикателства на Севилската стратегия на ЮНЕСКО започна през 2016 г. През 2017 г. на заседание на Междуправителствения координационен съвет по Програма „Човекът и биосферата“, провело се в Париж, „Сребърна“ и още три биосферни резервата са обявени за биосферени паркове. Целта е  изграждането им на научна основа, насочена към подобряване на взаимоотношенията между хората и обкръжаващата ги среда, поставяйки акцент върху  е разумното използване и опазването на природните ресурси.

В управлението на биосферен парк „Сребърна“ ще бъдат допускани всички дейности, които не противоречат на Плана на управление на резервата като биоземеделие, отглеждане на пчели, обособяване на изкуствен водоем за спортен риболов, производство на екобрикети, туризъм и др. 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха сертификата на биосферен парк „Сребърна“

 • Прочетена: 384 пъти

Представители на РИОСВ-Русе и Община Силистра получиха днес сертификата на биосферен парк „Сребърна“. Това стана по време на заседание на Националния комитет на Програмата  „Човекът и биосферата“ към ЮНЕСКО в Министерството на околната среда и водите. Сертификатите са връчени от председателя на Националния  комитет по Програмата за България - проф. Владимир Владимиров.

Решението за обявяване на четирите защитени територии „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“  и „Узунбуджак“ за биосферни паркове е взето през юни тази година на  заседание на 29 –aта сесия на Съвета на програмата „Човекът и биосферата“ в Париж . Тези защитени територии покриват новите  изискванията на стратегията от Севиля - да обвържат политиките по опазване на биологичното разнообразие с тези на развитието,  ориентирани към устойчивото ползване на природните ресурси.

РИОСВ-Русе предвижда до края ноември да проведе срещи със заинтересованите институции и обществеността в Община Силистра за популяризиране на концепцията за биосферните паркове и  възможностите за развитие на региона.

Продължава...

Възстановени са участъци от противопожарния път в резервата Сребърна

 • Прочетена: 365 пъти

Възстановени са 411 м2  нарушени участъци от  западния противопожарен път към Поддържан резерват  „Сребърна“. Днес заседава комисия от представители на инспекцията и строителната фирма за приемане на  ремонтните дейности.

Възстановяването на противопожарните пътища, попадащи в буферната зона на резервата, се извършва периодично, тъй като валежи отмиват част от трошенокаменната настилка. Пътят е изграден през 2003 г. за осигуряване на достъп на специализирани автомобили в случай на пожар или осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности от охраната на резервата. Западният противопожарен път съвпада с един от най-използваните маршрути от туристите в резервата „Сребърна“ - от Природонаучния музей до река Дунав. По него категорично е забранено движението с моторни превозни средства и каруци.  

 Ремонтните дейности са в съответствие с утвърдения План за управление на защитената територия и се финансира от Предприятието за управление дайностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.