Logo
Печат на тази страница

Данни за водните нива в резервата

Услугата ще бъде достъпна след монтиране на системи за автоматично отчитане на водните нива и други параметри.

 
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio