Logo
Печат на тази страница

Web-базирана компютърна игра

Web-базирана компютърна игра  за две възрастови групи, реализирана по проект на РИОСВ-Русе, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г."

© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio