Рени Петрова

Рени Петрова

РИОСВ-Русе оцени проектите в националните конкурси за лого и слоган за за биосферен парк „Сребърна“

Експерти на РИОСВ-Русе и гост–оценители разгледаха постъпилите проекти в двата национални конкурса – за графичен знак и рекламен слоган за биосферен парк „Сребърна“. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 12 проекта за лого и 5 - за слоган. В част от конкурсните творби има съчетание на два елемента. Конкурсите са посветени на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO.

Трима автори са излъчени в конкурса за графичен знак (лого) за биосферен парк „Сребърна“. Фаворит на журито е Антония Димитрова - докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, която е разработила три проекта. На второ място е класирано предложението на Диян Джамбазов- графичен дизайнер от Силистра, а на трето - Калина Кузманова от МГ „Академик Кирил Попов“ в Пловдив. В конкурса за рекламен слоган не са излъчени победители.

Авторите на отличените творби за лого ще получат индивидуални награди. РИОСВ-Русе ще представи  трите класирани проекта на  Консултативния комитет за управление на биосферен парк  „Сребърна“, за да бъде избрано едно лого, което да се използва за подготовката на документи, проекти и рекламни материали, свързани със защитената територия.

Списъкът на победителите и част от материалите по представените проекти са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

За отбелязване 70-годишнината на резервата „Сребъна“, РИОСВ-Русе включи защитената територия в обектите за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. На годишнината ще бъде посветено и  спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на 7 октомври в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата.

Победители в националните конкурси на РИОСВ-Русе за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“

Победители в националните конкурси на РИОСВ-Русе за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

 • Победители в конкурса за проект на графичен знак (лого)

I во място – Антония Димитрова - докторант във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново.

 • II ромясто – Диян Джамбазов- графичен дизайнер, илюстратор, гр. Силистра.
 • III то място - Калина Кузманова - Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив.
 • Победители в конкурса за  проект на  слоган за Биосферен парк „Сребърна“ –

 

НЕ СА ИЗЛЪЧЕНИ

Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди. РИОСВ-Русе ще се свърже с авторите за получаването им. 

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на участниците в конкурсите и им пожелава крепко здраве, успехи и творческо вдъхновение!

Резерватът „Сребърна“ отбелязва 70 години от създаването си

Резерватът „Сребърна“  посреща своята 70-годишнина от обявяването си за защитена територия. На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти територията на езерото Сребърна е обявена за резерват, с което изцяло се забранява преследването, биенето и ловуването на диви птици и други животни през цялата година. През годините защитената територия получава признание от различни межународни научни и природоопазващи организации. Той е влажна зона със световно значение по Рамсарската конвенция, Орнитологично важно място (ОВМ) по критериите на BirdLife International, CORINE място поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. Включен е и в списъка на обектите на Световното наследство на UNESCO, както и в програмата „МАВ” (Човекът и биосферата).

Поддържан резерват „Сребърна“ се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици междуЕвропа и Африка („ViaPontica). Езерото е уникалносъс свободно плаващите по повърхността мутръстикови острови, които при движението си променят панорамата му. Животинският свят е многоразнообразен. Броят на установените в резервата и неговите околностивидове е 223. Тук живеят 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения, включени вЧервения европейския списък на глобално застрашените животни и растения, и 149 вида от Червената книга на България. В резервата се срещат 41 вида бозайници, 11 видавлечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби.Най-голямо е разнообразието на птиците. Гордостта на резервата е гнездовата колония на къдроглавияпеликан. През различните сезони в „Сребърна“ се наблюдават блестящ ибис, белоока потапница,малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, тръстиков блатар,синьогушка, мустакат синигер и др.

През 2017 г. Програмата „Човекът и биосферата“ одобри разширение на биосферния парк, с което се изпълниха критериите на Севилската стратегия. Това поставя още по-големи отговорности не само за опазването на биологичното разнообразие, но и за развитието на региона.

За отбелязване годишнината на резервата РИОСВ-Русе включи територията на Сребърна в обектите за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. Обявени са два национални конкурса за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

На годишнината ще бъде посветено и спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на 7 октомври в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата. Идеята на организаторите е да привлекат любители-атлети от региона и съседна Румъния, като същевременно популяризират условията за туризъм и  рекреация на територията на защитената местност.

С две акции експертите на РИОСВ – Русе се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“

Експертите на РИОСВ Русе се включиха в две акции в кампанията „Да изчистим България заедно“ тази година.

На 13 септември доброволци от екоинспекцията заедно с охраната на поддържан резерват „Сребърна“ и служители на кметство с. Сребърна почистиха местата за отдих защитената територия. Терените около туристическата инфраструктура в буферната зона на резервата бяха  по-чисти. Силно замърсени се оказаха местата за спортен риболов, които са в непосредствена близост до селището и към местността Канаричката, по границите на резервата. Множество пластмасови и стъклени, отпадъци от опаковки и консервни кутии  са събрани и извозени до контейнерите.

Голяма част от отпадъците попадат от сушата в езерото Сребърна. Те създават дискомфорт на обитателите на резервата и затрудняват почистването на водните площи.

На 15 септември заедно с министъра на околната среда и водите Нено Димов експерти на РИОСВ Русе и Регионална лаборатория при ИАОС почистиха лесопарк „Липник“.

По-малко количество отпадъци, за разлика от предходната година, когато бяха почиствани същите терени, отчитат експертите. Масово разпространени са отпадъците от стъкло и пластмасови опаковки. Най-фрапиращият боклук, на който се натъкнаха участниците в акцията в парка, бяха автомобилни гуми. Нерегламентирано сметище с битови отпадъци е констатирано в терените около ведомствени почивни станции. РИОСВ – Русе ще установи собствениците и ще даде предписания за почистването им.

Eксперти на РИОСВ – Русе ще почистят туристическите пътеки в резервата „Сребърна“

РИОСВ – Русе ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. На 13 септември от 11 часа доброволци от екоинспекцията заедно с охраната на защитената територия ще почистят от битови отпадъци терените и местата за отдих около туристическата инфраструктура в поддържан резерват „Сребърна“.

Ще бъде приета и работата по почистване на източния и западен противопожарен път от трайна и саморасла растителност. Дейността се извършва всяка година и се финансира от Плана за дейностите в защитената територия.

Тази година „Сребърна“ отбелязва 70-годишнина от обявяването й за защитена територия. Тя е сред 100-те национални туристически обекта в страната. Поддържането на чистотата на достъпните до туристи и любители-риболовци места осигурява комфорт на обитателите и посетителите в резервата.

Установени са нарушения в защитени зони от Натура 2000 в две области

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха поредица проверки на общински и частни имоти, попадащи в границите на защитени зони от НАТУРА 2000 в землищата на областите Русе и Силистра. Контролът е упражнен по сигнал на Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с кампанията по разплащане.

На място е костатирано използването на пасища като обработваеми земи или трайни насаждения. Най-сериозното нарушение еустановенов землището на с. Брадвари, област Силистра, където са засадени 58 дка слънчоглед.

Използването на земи от екологичната мрежа НАТУРА 2000 за тези цели представлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие. Спрямо извършителите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Спортно състезание събира любители-атлети в резервата Сребърна

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ на 7 октомври ще се проведе спортното събитие SrebarnaTrailRun. Състезанието се организира от Клуба по бегови спортове в Русе с подкрепата на РИОСВ – Русе. Събитието се посвещава на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия, както и във връзка с присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO. Трасетата са с дължина 3, 7, 13 и 21 км и са по туристическите еко-пътеки, в защитена местност „Пеликаните“ – бивша буферна зона на резервата.

Идеята на организаторите е да привлекат любители-атлети от региона и съседна Румъния, като същевременно популяризират условията за туризъм и  рекреация на територията на защитената местност.

Условията за участие и информация за състезанието и съпътстващите прояви ще се публикуват на интернет страниците на РИОСВ – Русе: http://www.riosv-ruse.org/, на ПР „Сребърна“: http://srebarnalake.com/ , https://runnersofruse.com и в социалните мрежи на адрес: https://www.facebook.com/events/304009466826162/.

Млади природолюбители дадоха име на розовото пеликанче в Сребърна

Деца от Образователен център „Сияйни“ в София  избраха името Чарли на излюпеното тази година розово пеликанче в поддържан резерват „Сребърна“.  До идеята се стигна след заявеното желание на децата от центъра да направят дарение на обитателите в резервата. Средствата са събрани от продажбата на собственоръчно изработени уникати, вдъхновени от посещението им в Националния природонаучен музей и запознаването им с всички резервати в България. Ръководството на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе предложи средствата да бъдат дарени на Природонаучния музей в с. Сребърна, а децата да кръстят пеликанчето. За това те ще получат сертификат, покана за посещение в защитената територия и индивидуални образователни материали за резервата Сребърна.

Двойката розови пеликани се сдобиха с малкото в началото на април тази година. Птиците са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. Малките екземпляри се различават значително от тези на къдроглавите пеликани, тъй като оперението им е много тъмно кафяво, почти черно. В момента розовото пеликанче е поотраснало и вече може да лети. Тази година няколко двойки розови пеликани бяха забелязани да мътят в колонията на къдроглавите пеликани. Не е наблюдавана конкуренция между представителите на двата вида. Експертите се надяват това загнездване да не е епизодично, както е наблюдавано в миналото.

Розовият пеликан (Pelecanus onocrotalus) е приоритетен за опазване застрашен от изчезване вид. Обикновено гнезди в Делтата на река Дунав, в Гърция, Турция и екваториалните части на Африка и Азия. Единични двойки загнездват в множеството крайречни блата в съседна Румъния. Тази година на територията на поддържан резерват „Сербърна“ има по-малка по численост група на розови пеликани в резервата – около 20 екземпляра, които мирно съжителстват с къдроглавите пеликани. За наличие на смесена колония от къдроглави и розови пеликани е твърде рано да се твърди, тъй като се изисвка натрупване на достатъчно статистически  наблюдения.

 

РИОСВ-Русе обяви два национални конкурса за биосферен парк „Сребърна“

Във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCOРегионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви два национални конкурса. Те са за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.

В конкурсите могат да участват ученици от гимназиален курс на обучение, студенти  и художници. Графичният знак (лого), който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна“, бланки, печатни материали, информационни носители и сувенири.

Представените проекти трябва да са изготвени само за целите на този конкурс и да не са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт или услуга. Предложенията за рекламен слоган трябва да са лесни за произнасяне и запаметяване. Текстът трябва да е кратък, като в него да фигурира задължително Биосферен парк „Сребърна“. Крайният срок за предаване на творбите е 16 септември. Резултатите ще бъдат обявени на 20 септември – „рождения ден“ на защитената територия. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди.

РИОСВ-Русе  пожелава успех на участниците в конкурсите като им отправя покана да почерпят вдъхновение от уникалната природа на „Сребърна“.

Условията на конкурсите са публикувани на интернет старницата на екоинспекцията: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Национални конкурси за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“

Във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO

Reni Petrova 47 Copy

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

обявява

Национални конкурси за  проекти на

Графичен знак (лого) и рекламен слоган

за Биосферен парк „Сребърна“

Общи словия за участие:

 • Конкурсите са предназначени за ученици от гимназиален курс на обучение в страната, студенти или художници. Желаещите могат да  участват в двата конкурса;
 • Начало на конкурса  3 юли (вторник) 2018 г.;
 • Краен срок за изпращане на творбите: 16 септември (неделя) 2018 г.;
 • Конкурсните творби да бъдат придружени с информация за автора: име и фамилия, учебно заведение/школа, пощенски адрес и телефон за кореспонденция;
 • Конкурсните творби да бъдат разпечатани на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл. Могат да бъдат изпращани по е-поща или с линк за сваляне на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или с линк за изтегляне по е-поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Пощенски адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса;
 • Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе  и гост-оценители;
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди;
 • Авторските права на класираните на първите три места творби са на РИОСВ-Русе и ще бъдат използвани при изработката на рекламни материали.
 • Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе не поема ангажимент да върнeобратно творбите на участниците в конкурса.

Специфични изисквания за конкурсите:

Графичен знак (лого)

 • Графичният знак (лого), който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на РИОСВ-Русе и ПР „Сребърна“, бланки, печатни материали,информационни носители и сувенири;
 • Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс и да не са участвали в други такива. Проектите на лого не трябва да са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт или услуга;
 • Проектите да бъдат записани във формат и висока резолюция, подходящ за отпечатване графично (пълноцветно/едноцветно, линеарно и векторно, както и дабъде подходящ за изработка на пластично изображение. (Пластичното изображение, проектирано в равнина, трябва да съответства на графичното изображение). Логото да бъде изработено в черно на бял фон, в цветен вариант (цветова гама CMYK, Pantone, RGB) и в бяло на черен фон. Цветовите решения да са адекватни на идеята и на посланието;
 • Предложението за лого трябва да бъде във векторен формат в следните формати: *.cdr, *.ai или *.eps. Да бъде възможно конвертиране на всички използвани шрифтове в криви. Да е възможно композиране на текстовите и на визуалните елементи на знака в графична програма;
 • Графичното решение трябва убедително да представя проекта и неговите цели. Символите да са разпознаваеми. Да съдържа графичен знак и логотип;
 • Композицията на логото да съдържа името на проекта, изписано на българскакирилица и да бъде представено във вариант на изписване с латиники букви;
 • Изображението да е запомнящо се,  да има художествена и естетическа стойност.
  Да е възможно използването на логото в различни размери според целите на приложенията му и да бъде посочен минимален размер за употреба (да е възможно изобразяване на химикалка или друг рекламен продукт с малко печатаемо поле);
 • Да бъдат показани примери за приложения на логото върху рекламни материали подходящо подбрани за целевата аудитория. Всеки проект на лого на Биосферен парк „Сребърна“ се представя разпечатан на бял лист във формат А4 и на CD, записан в pdf файл, като се представят четири варианта – чисто графично изображение;
 • Всеки участник представя декларация в свободен текст, с която декларира, че е единствен носител на авторството върху представения проект, както и използваните материали (скици, снимки и т.н.);
 • В случай, че желаещите искат да участват в двата конкурса за лого и слоган, следва да имат предвид, че изображението трябва да изглежда хармонично в комбинация рекламното послание.

Рекламен слоган:

 • Предложенията за рекламен слоган следва да са лесни за произнасяне и запаметяване;
 • Слоганът трябва да е кратък, като в него да фигурира задължително Биосферен парк „Сребърна“;
 • Да се превежда на английски език без семантични загуби.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурсите!

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.