Обявен е национален конкурс по повод 70-тата годишнина от създаването на ЮНЕСКО

  • Прочетена: 1577 пъти
По повод  70-тата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО /16 ноември 1945 г./е обявен Национален младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”. Организатори са Дипломатическият институт при Министъра на външните работи със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерството на…
Продължава...

Актуализирани са схемите за оповестяване при пожар в Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”

  • Прочетена: 1178 пъти
В резултат на проведените срещи в началото на април във връзка със заповедта на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон в защитените територии, представляващи изключителна държавна собственост, са актуализирани *схемите за оповестяване при пожар. За територията на РИОСВ – Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна”и Резерват „Бели Лом”. Схемите за оповестяване представляват алгоритъм за действие…
Продължава...

Проведена е среща във връзка с пожароопасния сезон в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1644 пъти
На 8 априлв административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна” е проведена работна среща за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост, каквото представлява Поддържан резерват „Сребърна”.  Периодът от 01.04. до 31.10.2015 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-180/18.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Целта на срещата е да се обсъдят…
Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе издаде две ограничителни заповеди за територията на Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 997 пъти
Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде две ограничителни заповеди за територията на Поддържан резерват „Сребърна” във връзка с констатираните случаи на заболяването Инфлуенца грип (N5N1), при намерените мъртви екземпляри от вида къдроглав пеликан през март тази година. Заповедите касаят посещенията в Защитена местност „Пеликаните” - бившата буферна зона на резервата, прилежащите територии, ползването на туристическата инфраструктура и извършването на…
Продължава...

Къдроглавите пеликани в ПР „Сребърна” се подготвят за гнездовия период

  • Прочетена: 1546 пъти
Къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна” се подготвят за гнездовия период. В момента голяма част от птиците строят гнезда и формират двойки. Първите екземпляри са наблюдавани в началото на февруари. Постепенно броят им се увеличава. В момента на трите наколни платформи, между тях и по бреговата ивица има около 55 двойки птици. Наблюдава се движение на малки тръстикови острови, което…
Продължава...

ГИС на РИОСВ-Русе e сред отличените ИТ проекти за 2014 година

  • Прочетена: 1464 пъти
Географската информационна система на Регионална инспекция по околната среда водите - Русе, разработена от ЕСРИ България, се нареди сред тримата победители в категория „Публичен сектор”на престижния конкурс „ИТ проект на годината”. Конкурсът се организира за единадесета поредна година от вестник Computerworld България и отличава най-добрите ИТ проекти, реализирани в страната през 2014г.  „Благодаря на изпълнителя на проекта, в лицето на…
Продължава...

РИОСВ - Русе излъчи победителите в конкурса за комикс

  • Прочетена: 1473 пъти
Комисия от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценителите Християна Стомонякова – от Българско дружество за защита на птиците и Стоян Стоянов – редактор на „Форум-комикс Арт” излъчи победители в конкурса за комикс на тема: „Истории в езерото”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. В надпреварата участваха 152 творби на ученици от учебните заведения в областите Русе,…
Продължава...

В РИОСВ - Русе са постъпили 152 творби в конкурса за комикс

  • Прочетена: 1417 пъти
До предварително обявения срок 2 февруари 2015 г., в РИОСВ-Русе постъпиха общо 152 творби за конкурса за комикс на тема: „Истории в езерото”. Той е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. В надпреварата са се включили възпитаници от детски градини и училища от учебните заведенията в областите Русе, Разград и Силистра. Конкурсните творби ще бъдат…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.