Около 900 декара суха трева е изгоряла при пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“

  • Прочетена: 1347 пъти
Около 900 дка суха трева и тръстика е обгорялата площ при пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Инцидентът е възникнал в късните часове на 22 февруари в землището на село Нова Черна, Община Тутракан, Област Силистра. Това е установено от експертите на РИОСВ-Русе при извършената днес проверка на място. Сигналът е обслужен от служители на РСПБЗН-Тутракан и представители на ловната дружинка от…
Продължава...

Не са установени щети за биоразнообразието от пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“

  • Прочетена: 1209 пъти
Не са  нанесени щети на биологичното разнообразие от пожара в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, в района на с. Нова Черна. Това са установили експертите на РИОСВ-Русе при извършена проверка на терен на 10 февруари по  повод излъчен репортаж в сутрешен блок на национална телевизия. В момента на проверката не е установено активно огнище и не са  наблюдавани пламъци и дим. Горяла е…
Продължава...

Две рибарски мрежи са извадени от езерото Сребърна

  • Прочетена: 1261 пъти
Служителите  в Поддържан резерват „Сребърна“ са извадили вчера 2 рибарски мрежи, заложени в по-малкото водно огледало – локва „Камъка“. Нарушението на режимите в резервата е  констатирано при извършване на ежедневния обход около езерото. Не е установен извършителят. Уредите за незаконен риболов са  прибрани в административната сграда. Съгласно действащия план за управление на ПР „Сребърна“, на територията на резервата може да…
Продължава...

Само 11 билкозаготвителя не са подали годишни справки за реаизирани количества лечебни растения

  • Прочетена: 1114 пъти
До законовоустановения срок 20 януари,  в РИОСВ-Русе са постъпили 117 годишни отчета за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения през 2015 г. Само 11 от задължените лица 128, които са регистрирали билкозаготвителни пунктове, не представили годишна справка. При направена проверка в регистрите на инспекцията се установява, че част от тези лица не са представяли годишни отчети…
Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за проект на пъзел

  • Прочетена: 1536 пъти
РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на проект на пъзел, посветен на Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2016 г. В инспекцията постъпиха 106  творби на участници от учебни заведения от областите Русе, Разград, Силистра, София и Велико Търново. Традиционно многобройни бяха творбите, предоставени от школите по изобразително изкуство на Обединен детски комплекс от град Силистра. Конкурсът…
Продължава...

Настъпи оживление в пеликановата колония в резервата Сребърна

  • Прочетена: 1287 пъти
В колонията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в Поддържан резерват „Сребърна“  през последните три дни броят на птиците постепено се увеличава.  На наколната платформа до момента са се настанили 20 птици от защитения вид, а около нея на окосената тръстика има още 15.  Пеликаните старателно подготвят гнездата си като оформят ямки за гнезедене с помощта на тръстикови стебла. Очаква се…
Продължава...

Открити са конкурсните процедури в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“

  • Прочетена: 1231 пъти
За поредна година Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. В него могат да се включат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски…
Продължава...

Многобройни ята от зеленоглави патици са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

  • Прочетена: 991 пъти
Зеленоглавата патица е от водолюбивите птици с най-висока численост, наблюдавана по време на 40-тото издание на Среднозимното преброяване за територията на РИОСВ-Русе, проведено на 16-17 януари тази година. В мониторинга участие взеха експерти по биологично разнообразие, представител на Българското дружество за защита на птиците – Шумен и доброволци. Среднозимното преброяване се осъществи на предварително определени погледни точки по поречието на…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.