Фотоизложба на българските обекти на ЮНЕСКО ще бъде показана в Силистра

  • Прочетена: 888 пъти
РИОСВ-Русе подготвя  изложба, посветена на 60 години от българското членство в ЮНЕСКО  и ще бъде представена в продължение на месец в Художествената галерия  на Силистра. Изложбата ще бъде открита на 2 юни 2016 г.  Уникалността и красотата на български обекти на културното и природно наследство са представени в 32 фотографии на Иво Хаджимишев. Изложбата е съвместен проект на Министерство на…
Продължава...

63 творби са постъпили в РИОСВ-Русе за Националните конкурси за литературна творба и електронна презентация

  • Прочетена: 575 пъти
Дo обявения краен срок 13 май, в РИОСВ-Русе са постъпили 56 електронни презентации и 7 литературни творбиза участие в Националните конкурси, посветени на   60-годишншната от българското членство в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. Участниците са от Русе, Силистра, Разград, Исперих, Велико Търново и София. Конкурсите са обявени в началото на април. Идеята на съревнованието …
Продължава...

РИОСВ-Русе с инициативи за 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО

  • Прочетена: 913 пъти
Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе в партньорство с други организации ще реализира поредица от инициативи за отбелязване на годишнината от присъединяване на България към  Организацията на ООН за образование, наука и култура - ЮНЕСКО.  Голяма част от проявите са свързани с деца. Първата е  на 30 май 2016 г. и е съвместна между ОУ „Любен Каравелов“…
Продължава...

Eксперти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

  • Прочетена: 949 пъти
Съвещателна мисия с участието на експерти от Секретариата на ЮНЕСКО – Програмата „Човекът и биосферата“ (MAB), насочена към актуализиране на мрежата от биосферни резервати в България се проведе в София от 10 до 12 май т. г. В нея участваха директорът на отдела за екологични науки и науки за земята и секретар на Програмата Хан Цюн Ли и Мерием Боумран,…
Продължава...

Самоделни лодки и мрежи са извадени от езерото Сребърна

  • Прочетена: 1043 пъти
Охраната на Поддържан резерват „Сребърна“ извади вчера две самоделни лодки и три мрежи от водните огледала под местността „Коджа баир“.  Мрежите за незаконния риболов са прибрани в управлението на резервата. Акцията е проведена по подаден сигнал от любител – орнитолог. До 31 май заради размножителния период на рибите във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти, със…
Продължава...

На 30 април изтича срокът за подаване на уведомления в РИОСВ за пунктове за охлюви

  • Прочетена: 974 пъти
Желаещите да организират пунктове за изкупуване на лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia), трябва да подадат уведомление в РИОСВ-Русе до края на април. Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели започва на 10 май и ще продължи до 30 юни включително. Инспекцията осъществява  контрол по спазване изискванията на специализираната заповед  на…
Продължава...

Първите новоизлюпени пеликанчета се учат да плуват

  • Прочетена: 961 пъти
Първите пеликанчета, които се излюпиха през март в колонията на защитения вид, се приводняват. Малките все още не могат да летят, но се учат да плуват. Гнездовият период за около 70 двойки продължава. Част от птиците, които долетяха по-късно, все още мътят. Поколение очакват лебедите и чаплите. Нивото на водата при голямо водно огледало е 310 см и е стабилно.…
Продължава...

46 проекта от територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“

  • Прочетена: 253 пъти
Общо 46 проектаот територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ в конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Сред бенефициентите са 19 кметства, 5 общини,  10 учебни заведения и 12 детски градини. За реализиране на всеки…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.