Предстои обучителен семинар по програма LIFE в Русе

  • Прочетена: 1168 пъти
На 29 август 2016 г. (понеделник) от 11,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център,ще се проведе семинар във връзка с текущия прием на проектни предложения по програма LIFE. Бенефициенти по програмата могат да бъдат всички юридически лица. РИОСВ-Русе изпрати покани до общини, институции и фирми, които могат да кандидатстват с проекти. Работната среща…
Продължава...

Пеликаните отлитат от Сребърна с поколение

  • Прочетена: 1287 пъти
Къдроглавите пеликани отлетяха от гнездавата колония в Поддържания резерват „Сребърна“ заедно смалките. В момента се наблюдават около 10 двойки, загнездили по-късно. Те облитат съседни водоеми – сигурен признак, че се подготвят да напуснат гнездата си заедно с младите. През гнездовия период  тази година 70 възрастни двойки се сдобиха с около 100 млади пеликана. Благоприятните метеорологични условия са причина за по-ранното пристигане…
Продължава...

Уточнени са границите на зоните за бъдещото сертифициране на биосферен резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 1060 пъти
На работна среща, проведена вчера в Община Силистра са уточнени границите на зоните относно бъдещата сертификация на Биосферен резерват „Сребърна“ съгласно стратегиите от Севиля за развитие на биосферните резервати на ЮНЕСКО. Според тези изисквания това са „сърцевинна“ в която попада територията на настоящия Поддържан резерват „Сребърна“, „буферна зона“ – обхващаща границите на Защитена зона от НАТУРА 2000  BG 000241 „Сребърна“…
Продължава...

Изкуствено размножени птици бяха пуснати край язовира в Антимово

  • Прочетена: 1172 пъти
Три млади екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) бяха пуснати вчера при язовира край с. Антимово, община Тутракан.  Птиците бяха освободени в природата в присъствието на експерти по биологично разнообразие на РИОСВ – Русе. Червените ангъчи са изкуствено размножени в Биологичната експериментална база „Калимок“ на Института за биологично разнообрзие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН,  в с. Нова…
Продължава...

Жителите и гостите на град Силистра могат да разгледат изложба с фотографии на българските обекти на ЮНЕСКО до края на юни в Художествената галерия

  • Прочетена: 337 пъти
Жителите и гостите на град Силистра могат да разгледат  откритата изложба  с  фотографии на българските обекти на ЮНЕСКО  до края на юни  в Художествената галерия.  При откриването на изложбата, представители на местната власт, директори на институции и учебни заведения в града и граждани имаха възможността да се насладят на 32 кадри, дело на именития фотограф Иво Хаджимишев, прадставящи уникалността и…
Продължава...

Екип на национална японска телевизия засне уникални кадри в резерват Сребърна

  • Прочетена: 1129 пъти
         Екип на националната телевизия „ТБС Вижън“ – Токио (Япония),  засне уникални кадри на територията на Поддржан резервт „Сребърна“. В рамките на 10 дни от престоя са обходени и заснети с висококачествена апаратура колонията на къдроглавия пеликан и местообитанията на защитените видове птици. За първи път в Сребърна са осъществени подводни снимки на кореновата система на плаващите…
Продължава...

Излъчени са победителите в двата национални конкурса на РИОСВ-Русе по повод 60-годишнината от присъединяване на Р България към ЮНЕСКО

  • Прочетена: 336 пъти
Комисия от експерти на РИОСВ-Русе ивъншни оценители определиха победители в националните конкурси за електронна презентация и литературна творба,  посветени на 60-годишншната от българското членство в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. В надпреварата се включиха 56 електронни презентации на тема „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“ и 7 литературни творби на тема…
Продължава...

Езерото Сребърна кипи от живот

  • Прочетена: 1125 пъти
В момента във всички водни площи на Поддържан резерват „Сребърна“ се наблюдава най-многобройното струпване на птици. Колонията на къдроглавия пеликан наброява 250 екземпляра. Тази година размножителният период премина спокойно. Броят на младите екземпляри е 110 от 70 възрастни двойки. Младите пеликани се учат да летят и да извършват риболов. В колонията се наблюдават 10 малки, със слабо оперение, които се…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.