РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 988 пъти
РИОСВ - Русе обявява два регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони -  2 февруари. Единият е за изработване на проекти за значка.  В  него могат да се включат ученици от средния курс. Другият е за електронен банер и могат да участват младежи от горните класове на обучение. Конкурсът е за учениците  от областите Русе, Разград и Силистра.…
Продължава...

Ограничават се достъпът и любителският риболов в три водоема на територията на РИОСВ – Русе

  • Прочетена: 994 пъти
На териториите, контролирани от РИОСВ – Русе - Поддържан резерват „Сребърна“ (област Силистра),  Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ (области Русе и Силистра) и рибарниците край с. Мечка (област Русе), съгласно заповед на министъра на земеделието и храните се ограничават достъпът на външни лица и извършването на любителски риболов във водоемите и местата, обитавани от диви и мигриращи птици. Мярката е превантивна и…
Продължава...

Лед скова езерото Сребърна

  • Прочетена: 1075 пъти
Цялата водна повърхност на езерото Сребърна е покрита от лед с дебелина 2 – 3 см, като единствено малка част от централното водно огледало е останала незамръзнала. Около нея  се скупчват ята от ням лебед (Cygnus olor), обикновена лиска (Fulica atra), по-малък брой зеленоглави патици (Anas platyrhynchos) и зимни бърнета (Anas crecca). Поради тихото време и ниските температури през последните…
Продължава...

Експерт на РИОСВ-Русе с награда за посегателствата срещу природата

  • Прочетена: 1074 пъти
Експертът на РИОСВ-Русе в направление „Биологично разнообразие и защитени територии“  Венелин Скарлатов е сред наградените за постижения в борбата с престъпленията срещу природата за 2016 г. Отличието е връчено  в рамките на третото издание на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България”.   Венелин Скарлатов е номиниран за установяване и санкциониране на нарушители, засели със земеделски култури терени в…
Продължава...

Сребърна очаква зимуващите водолюбиви птици

  • Прочетена: 1115 пъти
В Сребърна започнаха да пристигат водолюбивите птици, които традиционно зимуват в резервата. В момента във водните площи се наблюдават зеленоглави патици, зимно бърне, гмурци и водни кокошки. С понижението на температурите се очакват ята от голяма белочела гъска, сива гъска, поен лебед и др.  птици,  обитаващи северните части на Европа, но използващи влажните зони около Сребърна като хранителна база и…
Продължава...

Противопожарните пътища в резервата Сребърна са почистени

  • Прочетена: 1140 пъти
Успешно приключиха дейностите за почистване на противопожарните пътища и осигуряване проводимостта на канавките на територията на ПР „Сребърна“. Комисия от експерти провери извършените дейности. На терен е установено, че е отстранена самоизраслата растителност от двете страни на източния и западния противопожарни пътища в разстояние на 1500 м. Премахната е растителността в отводнителните канали (канавките) и са почистени от наносни пръст,…
Продължава...

Утвърдени са плановете за управление на резервата Сребърна и местността „Пеликаните“

  • Прочетена: 1117 пъти
Със заповеди на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева са утвърдени актуализираният план за управление на Поддържан резерват „Сребърна“ и планът на Защитена местност „Пеликаните“ (бивша буферна зона). Новите планове са разработени от екип специалисти на обединение „Сребърна – Бели Лом”, в изпълнение на проект, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”. Заложените дейности в плановете ще се изпълняват…
Продължава...

РИОСВ-Русе връчи два акта на бракониери в Сребърна

  • Прочетена: 1164 пъти
РИОСВ-Русе връчи два акта за установяване на административно нарушение на физически лица за нарушение на Закона за защитените територии в Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите,жители на  с. Айдемир,  са извършвали стопански риболов в резервата с плавателен съд и мрежи в ранните часове на 26 октомври 2016 година. Нарушението е  установено от служители на отдел „Рибовъдство и контрол- Централен Дунав“ при Агенцията…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.