Езерото Сребърна кипи от живот

  • Прочетена: 840 пъти
В момента във всички водни площи на Поддържан резерват „Сребърна“ се наблюдава най-многобройното струпване на птици. Колонията на къдроглавия пеликан наброява 250 екземпляра. Тази година размножителният период премина спокойно. Броят на младите екземпляри е 110 от 70 възрастни двойки. Младите пеликани се учат да летят и да извършват риболов. В колонията се наблюдават 10 малки, със слабо оперение, които се…
Продължава...

Фотоизложба на българските обекти на ЮНЕСКО ще бъде показана в Силистра

  • Прочетена: 995 пъти
РИОСВ-Русе подготвя  изложба, посветена на 60 години от българското членство в ЮНЕСКО  и ще бъде представена в продължение на месец в Художествената галерия  на Силистра. Изложбата ще бъде открита на 2 юни 2016 г.  Уникалността и красотата на български обекти на културното и природно наследство са представени в 32 фотографии на Иво Хаджимишев. Изложбата е съвместен проект на Министерство на…
Продължава...

Фотоизложба на българските обекти на ЮНЕСКО ще бъде показана в Силистра

  • Прочетена: 782 пъти
РИОСВ-Русе подготвя  изложба, посветена на 60 години от българското членство в ЮНЕСКО  и ще бъде представена в продължение на месец в Художествената галерия  на Силистра. Изложбата ще бъде открита на 2 юни 2016 г.  Уникалността и красотата на български обекти на културното и природно наследство са представени в 32 фотографии на Иво Хаджимишев. Изложбата е съвместен проект на Министерство на…
Продължава...

63 творби са постъпили в РИОСВ-Русе за Националните конкурси за литературна творба и електронна презентация

  • Прочетена: 505 пъти
Дo обявения краен срок 13 май, в РИОСВ-Русе са постъпили 56 електронни презентации и 7 литературни творбиза участие в Националните конкурси, посветени на   60-годишншната от българското членство в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. Участниците са от Русе, Силистра, Разград, Исперих, Велико Търново и София. Конкурсите са обявени в началото на април. Идеята на съревнованието …
Продължава...

РИОСВ-Русе с инициативи за 60-годишнината от присъединяване на България към ЮНЕСКО

  • Прочетена: 806 пъти
Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе в партньорство с други организации ще реализира поредица от инициативи за отбелязване на годишнината от присъединяване на България към  Организацията на ООН за образование, наука и култура - ЮНЕСКО.  Голяма част от проявите са свързани с деца. Първата е  на 30 май 2016 г. и е съвместна между ОУ „Любен Каравелов“…
Продължава...

Eксперти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

  • Прочетена: 839 пъти
Съвещателна мисия с участието на експерти от Секретариата на ЮНЕСКО – Програмата „Човекът и биосферата“ (MAB), насочена към актуализиране на мрежата от биосферни резервати в България се проведе в София от 10 до 12 май т. г. В нея участваха директорът на отдела за екологични науки и науки за земята и секретар на Програмата Хан Цюн Ли и Мерием Боумран,…
Продължава...

Самоделни лодки и мрежи са извадени от езерото Сребърна

  • Прочетена: 927 пъти
Охраната на Поддържан резерват „Сребърна“ извади вчера две самоделни лодки и три мрежи от водните огледала под местността „Коджа баир“.  Мрежите за незаконния риболов са прибрани в управлението на резервата. Акцията е проведена по подаден сигнал от любител – орнитолог. До 31 май заради размножителния период на рибите във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти, със…
Продължава...

На 30 април изтича срокът за подаване на уведомления в РИОСВ за пунктове за охлюви

  • Прочетена: 867 пъти
Желаещите да организират пунктове за изкупуване на лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia), трябва да подадат уведомление в РИОСВ-Русе до края на април. Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели започва на 10 май и ще продължи до 30 юни включително. Инспекцията осъществява  контрол по спазване изискванията на специализираната заповед  на…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.