Дойдоха първите пеликани „разузнавачи“ в Сребърна

  • Прочетена: 935 пъти
Първите пеликани „разузнавачи“ са наблюдавани през последните дни в Поддържан резерват „Сребърна“. Между 7 и 30 къдроглави пеликана си почиват на наколните платформи и на ледената повърхност.  Езерото все още е  покрито с 30-40 см лед,  река Дунав в участъка на резервата  също е замръзнала. В момента пеликаните са разпръснати в незамръзналите участъци на р. Дунав в търсене на храна.…
Продължава...

Персонални глоби за лица, установени в забранена зона в „Сребърна“

  • Прочетена: 1186 пъти
Персонални глоби в размер на 1000 лв. са наложени на две физически лица, които са осъществили навлизане и преминаване с автомобил в Зона Б на Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите са установени по дигата между двата шлюза на захранващия канал на езерото „Сребърна”. След проведените съдебни процедури наказанията са потвърдени от Административния и Районен съд в гр. Силистра. Нарушението е констатирано…
Продължава...

На 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 926 пъти
Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Този ден бележи приемането на Конвенцията за влажните зони през 1971 г. в иранския град Рамсар, на брега на Каспийско море. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от природни бедствия“. В контекста на темата, е важно да се знае, че влажните зони…
Продължава...

Обявени са конкурсите в кампанията „За чиста околна среда“

  • Прочетена: 923 пъти
Министерството на околната среда и водите за поредна година обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други. Кампанията е с бюджет 3, 5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите…
Продължава...

Влажните зони на територията на РИОСВ-Русе са покрити с лед

  • Прочетена: 950 пъти
Ниските температури са причина за замръзване на голяма част от водоемите на територията на РИОСВ-Русе, които са хранителна база и място за почивка на зимуващите птици.Това е основната причина зa по-ниска численост на водолюбивите птици по време на проведеното тази година 41-ово среднозимно преброяване. Експерти на РИОСВ-Русе съвместно с екип на Българското дружество за защита на птиците отчитаха числеността  в…
Продължава...

РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

  • Прочетена: 916 пъти
РИОСВ - Русе обявява два регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони -  2 февруари. Единият е за изработване на проекти за значка.  В  него могат да се включат ученици от средния курс. Другият е за електронен банер и могат да участват младежи от горните класове на обучение. Конкурсът е за учениците  от областите Русе, Разград и Силистра.…
Продължава...

Ограничават се достъпът и любителският риболов в три водоема на територията на РИОСВ – Русе

  • Прочетена: 928 пъти
На териториите, контролирани от РИОСВ – Русе - Поддържан резерват „Сребърна“ (област Силистра),  Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ (области Русе и Силистра) и рибарниците край с. Мечка (област Русе), съгласно заповед на министъра на земеделието и храните се ограничават достъпът на външни лица и извършването на любителски риболов във водоемите и местата, обитавани от диви и мигриращи птици. Мярката е превантивна и…
Продължава...

Лед скова езерото Сребърна

  • Прочетена: 1007 пъти
Цялата водна повърхност на езерото Сребърна е покрита от лед с дебелина 2 – 3 см, като единствено малка част от централното водно огледало е останала незамръзнала. Около нея  се скупчват ята от ням лебед (Cygnus olor), обикновена лиска (Fulica atra), по-малък брой зеленоглави патици (Anas platyrhynchos) и зимни бърнета (Anas crecca). Поради тихото време и ниските температури през последните…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.