Експерт на РИОСВ-Русе с награда за посегателствата срещу природата

  • Прочетена: 834 пъти
Експертът на РИОСВ-Русе в направление „Биологично разнообразие и защитени територии“  Венелин Скарлатов е сред наградените за постижения в борбата с престъпленията срещу природата за 2016 г. Отличието е връчено  в рамките на третото издание на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България”.   Венелин Скарлатов е номиниран за установяване и санкциониране на нарушители, засели със земеделски култури терени в…
Продължава...

Сребърна очаква зимуващите водолюбиви птици

  • Прочетена: 887 пъти
В Сребърна започнаха да пристигат водолюбивите птици, които традиционно зимуват в резервата. В момента във водните площи се наблюдават зеленоглави патици, зимно бърне, гмурци и водни кокошки. С понижението на температурите се очакват ята от голяма белочела гъска, сива гъска, поен лебед и др.  птици,  обитаващи северните части на Европа, но използващи влажните зони около Сребърна като хранителна база и…
Продължава...

Противопожарните пътища в резервата Сребърна са почистени

  • Прочетена: 919 пъти
Успешно приключиха дейностите за почистване на противопожарните пътища и осигуряване проводимостта на канавките на територията на ПР „Сребърна“. Комисия от експерти провери извършените дейности. На терен е установено, че е отстранена самоизраслата растителност от двете страни на източния и западния противопожарни пътища в разстояние на 1500 м. Премахната е растителността в отводнителните канали (канавките) и са почистени от наносни пръст,…
Продължава...

Утвърдени са плановете за управление на резервата Сребърна и местността „Пеликаните“

  • Прочетена: 892 пъти
Със заповеди на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева са утвърдени актуализираният план за управление на Поддържан резерват „Сребърна“ и планът на Защитена местност „Пеликаните“ (бивша буферна зона). Новите планове са разработени от екип специалисти на обединение „Сребърна – Бели Лом”, в изпълнение на проект, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”. Заложените дейности в плановете ще се изпълняват…
Продължава...

РИОСВ-Русе връчи два акта на бракониери в Сребърна

  • Прочетена: 947 пъти
РИОСВ-Русе връчи два акта за установяване на административно нарушение на физически лица за нарушение на Закона за защитените територии в Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите,жители на  с. Айдемир,  са извършвали стопански риболов в резервата с плавателен съд и мрежи в ранните часове на 26 октомври 2016 година. Нарушението е  установено от служители на отдел „Рибовъдство и контрол- Централен Дунав“ при Агенцията…
Продължава...

Борбата с инвазивните видове е приоритет в Плана за управление на резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 889 пъти
Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План за управление на Поддържания резерват „Сребърна“. Наред с поддържането на нормален хидрологичен режим, поддържащи и възстановителни дейности в пеликанската колония за осигурявяне на нормалното функциониране на екосистемите, опазването на резервата от чужди видове е приоритет в новия план през следващите 10 години. Съгласно оценката…
Продължава...

Борбата с инвазивните видове е приоритет в Плана за управление на резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 903 пъти
Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План за управление на Поддържания резерват „Сребърна“. Наред с поддържането на нормален хидрологичен режим, поддържащи и възстановителни дейности в пеликанската колония за осигурявяне на нормалното функциониране на екосистемите, опазването на резервата от чужди видове е приоритет в новия план през следващите 10 години. Съгласно оценката…
Продължава...

Предстои обучителен семинар по програма LIFE в Русе

  • Прочетена: 1075 пъти
На 29 август 2016 г. (понеделник) от 11,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център,ще се проведе семинар във връзка с текущия прием на проектни предложения по програма LIFE. Бенефициенти по програмата могат да бъдат всички юридически лица. РИОСВ-Русе изпрати покани до общини, институции и фирми, които могат да кандидатстват с проекти. Работната среща…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.