Директорът на РИОСВ-Русе издаде две ограничителни заповеди за територията на Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 1186 пъти
Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде две ограничителни заповеди за територията на Поддържан резерват „Сребърна” във връзка с констатираните случаи на заболяването Инфлуенца грип (N5N1), при намерените мъртви екземпляри от вида къдроглав пеликан през март тази година. Заповедите касаят посещенията в Защитена местност „Пеликаните” - бившата буферна зона на резервата, прилежащите територии, ползването на туристическата инфраструктура и извършването на…
Продължава...

Къдроглавите пеликани в ПР „Сребърна” се подготвят за гнездовия период

  • Прочетена: 1762 пъти
Къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна” се подготвят за гнездовия период. В момента голяма част от птиците строят гнезда и формират двойки. Първите екземпляри са наблюдавани в началото на февруари. Постепенно броят им се увеличава. В момента на трите наколни платформи, между тях и по бреговата ивица има около 55 двойки птици. Наблюдава се движение на малки тръстикови острови, което…
Продължава...

ГИС на РИОСВ-Русе e сред отличените ИТ проекти за 2014 година

  • Прочетена: 1677 пъти
Географската информационна система на Регионална инспекция по околната среда водите - Русе, разработена от ЕСРИ България, се нареди сред тримата победители в категория „Публичен сектор”на престижния конкурс „ИТ проект на годината”. Конкурсът се организира за единадесета поредна година от вестник Computerworld България и отличава най-добрите ИТ проекти, реализирани в страната през 2014г.  „Благодаря на изпълнителя на проекта, в лицето на…
Продължава...

РИОСВ - Русе излъчи победителите в конкурса за комикс

  • Прочетена: 1693 пъти
Комисия от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценителите Християна Стомонякова – от Българско дружество за защита на птиците и Стоян Стоянов – редактор на „Форум-комикс Арт” излъчи победители в конкурса за комикс на тема: „Истории в езерото”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. В надпреварата участваха 152 творби на ученици от учебните заведения в областите Русе,…
Продължава...

В РИОСВ - Русе са постъпили 152 творби в конкурса за комикс

  • Прочетена: 1636 пъти
До предварително обявения срок 2 февруари 2015 г., в РИОСВ-Русе постъпиха общо 152 творби за конкурса за комикс на тема: „Истории в езерото”. Той е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2015 г. В надпреварата са се включили възпитаници от детски градини и училища от учебните заведенията в областите Русе, Разград и Силистра. Конкурсните творби ще бъдат…
Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

  • Прочетена: 1640 пъти
РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците от областите Русе, Разград и Силистра, да участват в конкурс за изработване комикс на тема „Истории в езерото”. Конкурсът е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари, чието мото през 2015 г. е „Влажните зони за нашето бъдеще-присъедини се!”. Комиксите могат да съдържат до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с…
Продължава...

Плановете за управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Защитена местност „Пеликаните” са изпратени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите

  • Прочетена: 406 пъти
Актуализираният План за управление на ПР „Сребърна” и новият план на ЗМ „Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата) са изпратени в МОСВ за утвърждаване от министъра на околната среда и водите. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии и специализирана наредба. Плановете за управление на резервата и на защитената местност са разработени в изпълнение на проект…
Продължава...

Всички водни площи в резервата „Сребърна” са замръзнали

  • Прочетена: 1633 пъти
Всички водни площи на територията на ПР „Сребърна” са покрити с лед, с дебелина 7-8 см. Незамръзнали са само малки ивици в местността „Бабушко блато”, където се наблюдават струпвания на екземпляри от вида белочела водна кокошка. Нивото на водата е 295 см. Експертите на РИОСВ – Русе предупреждават гостите в резервата и местните жители да не практикуват риболов върху леда…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.