Logo
Печат на тази страница

Класирани са приложните творби в конкурса на РИОСВ-Русе за Деня на биоразнообразието

Комисия в състав експерти-биолози на РИОСВ-Русе и гост-оценители класираха постъпилите 28 приложни творби за конкурса, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май. Обект на конкурса са водоплаващите птици, обитаващи Поддържан резерват „Сребърна”. Сред тях има макети на най-популярните видове - къдроглав пеликан, белоока потапница, ням лебед и др.

Победители в индивидуалните участия са възпитаници на учебни заведения в Силистра - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ПГСУАУ „Атанас Буров”, а в колективните творби фаворити са ученици от СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ” - гр. Русе. Макар, че конкурсът е регионален, интерес към него са проявили възпитаници от НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора, област Сливен.

Конкурсът за изработка на макети на водоплаващи птици се реализира в  изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. ”.

Пълният списък с отличените автори е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес:  http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio