Logo
Печат на тази страница

Лед скова езерото Сребърна

Цялата водна повърхност на езерото Сребърна е покрита от лед с дебелина 2 – 3 см, като единствено малка част от централното водно огледало е останала незамръзнала. Около нея  се скупчват ята от ням лебед (Cygnus olor), обикновена лиска (Fulica atra), по-малък брой зеленоглави патици (Anas platyrhynchos) и зимни бърнета (Anas crecca). Поради тихото време и ниските температури през последните денонощия ледената покривка е относително равномерна. Нивото на езерото при южния шлюз на захранващия канал е 230 см, а температурата на водата под леда – 4ºС.

Във връзка с установените огнища на птичи грип в страната и Европа се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение от никакви видове.

Не се препоръчва извършването на спортен риболов и навлизане по леда в езерото поради опасност от пропадане в ледените води. 

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio