Logo
Печат на тази страница

Предстои обучителен семинар по програма LIFE в Русе

На 29 август 2016 г. (понеделник) от 11,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център,ще се проведе семинар във връзка с текущия прием на проектни предложения по програма LIFE. Бенефициенти по програмата могат да бъдат всички юридически лица.

РИОСВ-Русе изпрати покани до общини, институции и фирми, които могат да кандидатстват с проекти. Работната среща е отворена за всички юридически лица, които проявяват интерес изготвяне на проектни предложения по програмата.  Необходимо е само  в срок до 26 август 2016 г. да изпратят на официалния e-mail на РИОСВ-Русе: riosv@riosv-ruse.org информация за лицата (имена, e-mail и телефонен номер), които ще присъстват на срещата.

 Проектите са от типа „Традиционни“, със следните приоритетни цели:

-          Климат (всички цели: CCA, CCMandGIC);

-          Околна среда (ENV – Околна среда и ресурсна ефективност);

-          Околна среда (NAT – Природа и биологично разнообразие и GIE – Управление на околната среда и информация).

 РИОСВ-Русе е една от шесте инспекции в страната, която изпълнява функциите на Регионални  звена за контакт (РЗК). Звеното се създава в рамките на изпълнение на проект LIFE 14 CAP/BG/ 000013, с бенефициент Министерство на околната среда и водите. Функциите на РЗК включват консултиране и обучение на потенциални бенефициенти относно приоритета на техните проектни идеи, потенциалната възможност за тяхното финансиране, както и конкретни инструкции при попълването на пакета с документи за кандидатстване, както и подкрепа на бенефициенти за намиране на партньори. Изпълнението на функциите се осъществява чрез организиране на работни срещи, семинари, обучения, създаване на ръководства, създаване на интернет страница за дистанционна подкрепа и информация.

 

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio