Logo
Печат на тази страница

46 проекта от територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“

Общо 46 проектаот територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ в конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Сред бенефициентите са 19 кметства, 5 общини,  10 учебни заведения и 12 детски градини. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Кампанията „За чиста околна среда“ цели повишаване на екологичната култура и популяризиране на съвременните образователни и възпитателни  тенденции, свързани с опазването на околната среда. По нея се  финансират проектни дейности пряко включени в учебния и възпитателен процес на младите хора.  С доброволния труд на гражданите ще се осъществяват инициативи по залесяване и облагородяване на площи, възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и др. 

Утвърденият от министъра на околната среда и водите протокол с класирани проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС: http://pudoos.bg/

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio