Logo
Печат на тази страница

Настъпи оживление в пеликановата колония в резервата Сребърна

В колонията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в Поддържан резерват „Сребърна“  през последните три дни броят на птиците постепено се увеличава.  На наколната платформа до момента са се настанили 20 птици от защитения вид, а около нея на окосената тръстика има още 15.  Пеликаните старателно подготвят гнездата си като оформят ямки за гнезедене с помощта на тръстикови стебла. Очаква се с повишаване на температурите да се завърнат и останалите пеликани, гнездящи в резервата. Колонията се наблюдава ежедневно от служителите с оптична техника.

Езерото Сребърна още е покрито с лед, отделни разтопени петна се наблюдават в северната му част. Там има струпвания на неми лебеди, водни кокошки и зеленоглави патици.

При ежедневните обходи, охраната на резервата не е установила присъствие на любители-риболовци или нарушения на режимите в защитената територия.

Нивото на водата в езерото е 215 см, а при захранващия канал е 0  см, поради ниските нива на река Дунав.

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio