Logo
Печат на тази страница

Къдроглавите пеликани в ПР „Сребърна” се подготвят за гнездовия период

Къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна” се подготвят за гнездовия период. В момента голяма част от птиците строят гнезда и формират двойки.

Първите екземпляри са наблюдавани в началото на февруари. Постепенно броят им се увеличава. В момента на трите наколни платформи, между тях и по бреговата ивица има около 55 двойки птици. Наблюдава се движение на малки тръстикови острови, което е характерно явление при нестабилни метеорологични условия.

При осъществените ежедневни наблюдения са забелязани птици от видовете зеленоглава патица, ням лебед, сива чапла, малък корморан  и лиска.

През февруари са отчетени стабилни водни нива в езерото - 300 см при голямо водно огледало и 130 см при захранващия канал.

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio