Logo
Печат на тази страница

Изготвен е проектът на актуализирания План за управление на ПР „Сребърна”

Във връзка с изпълнение на проект на РИОСВ-Русе с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, екип на обединение „Сребърна-Бели Лом” гр. Русе е разработил проект на актуализиран план за управление на ПР „Сребърна”.

Текстът на Плана можете да видите тук, както и на адрес: www.sreburna.eu

Цялата налична информация и приложенията са на разположение в РИОСВ-Русе. За справка можете да се обръщате към ръководителя на проекта г-жа Светлана Иванова. Телефонът за контакт е  082/820 778.

Общественото обсъждане на Плана за управление ПР „Сребърна” ще се проведе на 11.12.2014 г., от 13.00 часа, в сградата на Природонаучен музей в с. Сребърна, община Силистра.

 

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio