Logo
Печат на тази страница

Регистър на обявените защитени зони

Регистър на обявените защитени зони съгласно чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие тук

 

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio