Logo
Печат на тази страница

„Божкова дупка”

Божкова дупка(НАТУРА 2000, код 0000605, област Русе) намира се вземлището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе,с обща площ 1 ха.

Защитената зона ще опазва  местообитанията на: Неблагоустроени пещери и видовете - Южен подковонос, Голям подковонос, Maлък подковонос, Дългокрил прилеп, Дългопръст нощник, Трицветен нощник и Дългоух нощник.

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio