Влажни зони на територията на РИОСВ -Русе - Страница 8

Туристически възможности по влажните зони на територията на РИОСВ-Русе:

  • Круизен туризъм по река Дунав;
  • Международната регата TID по река Дунав;
  • Маршрут за воден туризъм с каяк по река Янтра;
  • Природна забележителност „Декилиташ” край с. Мечка;
  • Възможности за бивакуване в местността Стълпище;
  • Вело-маршрут по поречието на река Дунав;
  • Архитектурен комплекс Рибарската махала в Тутракан;
  • Музей на дунавския риболов в гр. Тутракан;
  • Природонаучен музей в с. Сребърна;
  • Познавателен, орнитологичен и културен туризъм – с. Сребърна и резервата.
Оценете
(1 глас)
Още в тази категория: Резерват „Бели Лом” »
нагоре

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.