Влажни зони на територията на РИОСВ -Русе - Страница 5

Защитена местност Островен комплекс „Алеко-Телика”

Местоположение: село Сандрово, община Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе. Площ: 206 ха, горски фонд. Стопанисва се от ДЛС „Дунав” – град Русе.
Заповед за обявяване: Заповед № РД – 784 от 04.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите.
aleko telika

Островен комплекс с множество канали и затони. Подходящ за наблюдение на птици. Подходяща за практикуване на спортен риболов и водни спортове.

Защитена местност „Калимок-Бръшлен”


Местоположение: село Ряхово, село Бабово, село Голямо Враново, село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе и село Цар Самуил, село Нова Черна, с. Старо село, град Тутракан, община Тутракан, област Силистра.
Площ: 5 952.349 дка, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Сливо поле и ДЛС „Дунав” и от община Тутракан и ДГС „Тутракан”. Има и частна собственост.
Заповед за обявяване: Заповед № РД - 451 от 04.07.2001 г. на министъра на околната среда и водите. Утвърден план за управление със Заповед No.РД-886 от 07.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите.
kalimok brashljan

Възстановен естествен комплекс от блата, с изкуствено регулиран воден режим. Богато биологично разнообразие. Подходяща за воден туризъм по поречието на река Дунав, спортен риболов и наблюдение на птици.

Оценете
(1 глас)
Още в тази категория: Резерват „Бели Лом” »
нагоре

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.