Влажни зони на територията на РИОСВ -Русе - Страница 4

Поречието на Дунав - дунавските острови
dunavski ostrovi

Временно заливаеми територии, заети с горска растителност, променящи местоположението си във времето и пространството. Наличие на затони и блата, богати на биологично разнообразие. Подходящи за наблюдение на диви животни и птици, спортен риболов и водни спортове.

Рибарници Мечка, остров Батин, Дойчов остров
ribarnici mechka

  • Дойчо остров е защитена местност, с естествена заливна гора.
  • Рибарници Мечка – изкуствено изменена влажна зона.
  • Остров Батин – дърводобив и лов.
  • Подходящи за наблюдение на диви птици.
Оценете
(1 глас)
Още в тази категория: Резерват „Бели Лом” »
нагоре

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.